Παιδί και αλλεργίες

Κάθε παιδί μπορεί να αναπτύξει αλλεργία σε κάτι, όμως είναι πιο συχνό στα παιδιά οικογενειών που έχουν ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων.

Μωρό και χώμα

Η εμμονή των σύγχρονων γονιών με την καθαριότητα και ειδικά σε ότι αφορά τα βρέφη και τα νήπια, μπορεί να είναι η πηγή έξαρσης των αλλεργειών τις τελευταίες δεκαετίες.

Συνεργασία γιατρών και συνθήκες υγιεινής το κλειδί για την υγεία των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες

Η καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων σε συνδυασμό με τις καλές συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας συντελούν στη θετική έκβαση της πορείας των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες.